همکاری با ما

همکاری

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, zip.
با توجه به شرایط زبان آموزان در سطوح مختلف و محدودیت های گوناگون آکادمی زبان بدرخانی آماده برگزاری دوره های ویژه می باشد تا علاقمندان به این حوزه علمی بتوانند به راحتی در کلاس ها شرکت کنند. با توجه به گسترده شدن فعالیت های آکادمی از اساتید حرفه ای دعوت به عمل می آوریم تا با همکاری با موسسه بدرخانی سهمی در این شکوفایی و پیشرفت داشته باشیم.